Пта­ши­ні хи­тро­щі

Barvinok - - News -

Пта­ше­нят по­мі­ти­ти ду­же важ­ко, бо їхнє за­барв­ле­н­ня схо­же на по­жу­хлий степ, а з на­бли­же­н­ням лю­ди­ни чи тва­ри­ни во­ни зав­ми­ра­ють у гу­стій тра­ві.

Та якщо не­без­пе­ка зов­сім близь­ко, весь ви­во­док не­спо­ді­ва­но ви­пур­хує зYпід ніг со­ба­ки або ми­слив­ця й пе­ре­лі­тає на кіль­ка ме­трів.

Ось то­ді своє вмі­н­ня по­ка­зу­ють ба­тьки. Во­ни бі­га­ють у со­ба­ки під но­сом, від­во­дя­чи йо­го від пта­ше­нят. Іно­ді хтось із них по­чи­нає тя­гну­ти кри­ло, при­ки­да­ю­чись по­ра­не­ним. Якщо по­руч кіль­ка сі­мей ку­рі­пок, то ба­тьки ді­ють спіль­но, геть зби­ва­ю­чи з пан­те­ли­ку чо­ти­ри­ла­по­го ми­слив­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.