Barvinok - - News -

— Роз­ка­жи, як дя­тел до­бу­ває їжу, — ка­же вчи­тель­ка.

— Він дзьо­бом сту­кає по де­ре­ву, шкі­дли­ві ко­ма­хи ля­ка­ю­ться і ви­хо­дять на­зов­ні, — від­по­ві­ла Олен­ка.

— Пе­три­ку, на­що нам ву­ха? — за­пи­тує стар­ша се­стри­чка.

— Щоб слу­ха­ти, — від­по­від­ає той. — Пра­виль­но. А очі?

— Ди­ви­ти­ся.

— Мо­ло­дець, — під­хва­лює йо­го се­стри­чка. — А на­ві­що нам ніс?

— Ніс? Щоб йо­го ви­ти­ра­ти, — не роз­гу­бив­ся ма­лий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.