ТЕЛЕВІЗОР ТРАНСФОРМЕР

Barvinok - - News -

Но­вий телевізор QLED від ком­па­нії Samsung зди­вує будь#ко­го. За ба­жа­н­ням вла­сни­ка він мо­же "роз­чи­ни­ти­ся" в по­ві­трі.

Зві­сно, телевізор ні­ку­ди не зни­кне, а ста­не еле­мен­том ди­зай­ну кім­на­ти: пе­ре­тво­Уче­ні ри­ться на кар­ти­ну, ко­лаж з сі­мей­них фо­то чи про­сто зі­л­лє­ться зі сті­ною.

Осна­ще­ний телевізор си­сте­мою "не­ви­ди­мо­го під­клю­че­н­ня" — ли­ше один тон­кий дріт за­без­пе­чує жив­ле­н­ня і пе­ре­да­н­ня ін­фор­ма­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.