РОБОТ БАСКЕТБОЛІ­СТ

Barvinok - - News -

з ав­то­мо­біль­но­го кон­цер­ну Toyota ство­ри­ли ро­бо­та#ба­скет­бо­лі­ста, який за­ки­дає м'яч у ко­шик і ні­ко­ли не хи­бить.

Зав­ви­шки він 190 сан­ти­ме­трів (ниж­чий від ба­га­тьох ба­скет­бо­лі­стів), зов­ні схо­жий на гра­бі­жни­ка в ма­сці.

За йо­го зраз­ком пла­ну­ють скон­стру­ю­ва­ти, на­при­клад, ро­бо­та, який ко­па­ти­ме кар­то­плю і за­ки­да­ти­ме її у ван­та­жів­ку, що сто­я­ти­ме на ін­шо­му краю по­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.