КАПУСТА РОЗМОВЛЯЄ?

Barvinok - - News -

До­сі вва­жа­ли, що кві­ти й де­ре­ва умі­ють го­во­ри­ти ли­ше в каз­ках. Однак ро­сли­ни роз­мов­ля­ють між со­бою! Це під­твер­див екс­пе­ри­мент із ка­пу­стою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.