Більш як рік — без во­ди

Barvinok - - News -

По­су­шли­ву по­ру ав­стра­лій­ська пе­ре­си­джує, за­рив­шись гли­бо­ко в мул. Під час до­щів під­шкір­ні по­ро­жни­ни її ті­ла на­пов­ню­ю­ться во­дою, і жа­ба роз­ду­ва­є­ться так, що за­пов­нює все своє під­зем­не жи­тло.

Ті­ло цих зем­но­во­дних укри­ва­є­ться ні­би про­зо­рою плів­кою, яка утри­мує во­ло­гу і не дає їй ви­па­ро­ву­ва­ти­ся. Не по­пов­ню­ю­чи за­па­сів во­ди, пу­стель­на жа­ба мо­же про­жи­ти більш як рік.

Або­ри­ге­ни кра­ї­ни в пу­стель­них ра­йо­нах іно­ді та­му­ють спра­гу та­ки­ми жи­ви­ми "ку­ля­ми" з во­дою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.