При­коль­ні ігри від "Бар­він­ку"

Barvinok - - News -

ЧИЙ ГО­ЛОС?

Одно­му грав­цю зав'язу­ють очі, а ре­шта — ста­ють за йо­го спи­ною. Один із них про­мов­ляє ря­док із вір­ша чи пі­сні. Гра­вець із зав'яза­ни­ми очи­ма має впі­зна­ти, чий це був го­лос. Упі­знав — при­єд­ну­є­ться до грав­ців, а очі зав'язу­ють то­му, ко­го впі­зна­ли. Ні — про­дов­жує вга­ду­ва­ти.

ПАРІ

По­бий­ся з ки­мось об за­клад, що він не пе­ре­сту­пить олів­ця. Як ви­гра­ти парі? По­кла­ди олі­вець впри­тул до сті­ни.

Ска­жи, що спе­ре­чаль­ник не зру­шить те­бе з мі­сця, на­віть якщо сто­я­ти­ме­те з ним на одній га­зе­ті один нав­про­ти одно­го. Се­крет пе­ре­мо­ги: роз­сте­ли га­зе­ту на під­ло­зі так, щоб, за­чи­нив­ши две­рі, ти опи­нив­ся з то­го бо­ку, в який две­рі не від­чи­ня­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.