"ТЮЛЬПАНОВЕ" ДЕРЕВО

"Де ро­сте "тюльпанове" дерево? Оле­на ЩЕРБА, Він­ни­цька обл."

Barvinok - - News -

Дерево лі­рі­о­ден­дрон ("дерево;лі­ра") ро­сте у Пів­ні­чній Аме­ри­ці. “Тюль­па­но­вим” йо­го на­зи­ва­ють за кві­ти, що на­га­ду­ють тюль­па­ни. Зав­ви­шки во­но за­зви­чай 60 ме­трів, ді­а­метр стов­бу­ра — 3 ме­три. На зи­му ски­дає ли­стя. Має ве­ли­кі (6 сан­ти­ме­трів у ді­а­ме­трі) жов­ту­ва­то; зе­лен­ку­ва­ті кві­ти.

В Укра­ї­ні "тюльпанове" дерево мо­жна по­ба­чи­ти у бо­та­ні­чних са­дах Ки­є­ва, в Ужго­ро­ді, де­яких ста­рих пар­ках і ден­дра­рі­ях.

У Вор­зе­лі (Ки­їв­щи­на) ро­сте одне з

най­біль­ших у на­шій кра­ї­ні “тюль­па­но­вих” де­рев: у ви­со­ту ся­гає 30 ме­трів, ді­а­метр

стов­бу­ра — більш як 1 метр. По­са­ди­ли йо­го

у 1914 ро­ці. Чи до­во­ди­ло­ся то­бі ба­чи­ти не­зви­чай­ні де­ре­ва? Чим во­ни

те­бе вра­зи­ли?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.