ПЕРЕСТИГЛИ­Й БАНАН

"Чо­му на ба­на­нах з'яв­ля­ю­ться ко­ри­чне­ві пля­ми? Ма­рія ШВЕЦЬ, Хмель­ни­цька обл."

Barvinok - - News -

Ко­ли на ба­на­нах з'яв­ля­ю­ться ко­ри­чне­ві пля­ми, ми вва­жа­є­мо, що фру­кти зі­псу­ва­ли­ся, і ви­ки­да­є­мо їх.

Цьо­го ро­би­ти не вар­то. Ко­ри­чне­ві пля­ми є озна­кою то­го, що ба­на­ни до­сти­гли. А ще — під­ка­зу­ють, що во­ни мі­стять ре­чо-

ви­ну, яка змі­цнює імун­ну си­сте­му. То­му перестигли­й банан мо­жна смі­ли­во їсти. Це до­ве­де­но на­у­ко­во.

Які фру­кти ви­ро­щує твоя ро­ди­на у сад­ку, на да­чі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.