БЛЕЙД ДЗИҐА

"Що та­ке бей­блейд?

Barvinok - - News - Сер­гій КРУПКОВ, Хар­ків­ська обл."

"Бей­блейд" — япон­ські ко­мі­кси (ман­га), за їх мо­ти­ва­ми ство­ре­но три ані­ме&се­рі­а­ли.

У них йде­ться про при­го­ди гур­ту шко­ля­рів, що зма­га­ю­ться за до­по­мо­гою двох блей­дів (дзиґ) на кру­гло­му по­лі. Звід­ти й при­шла гра "Бей­блейд", якою нині за­хо­плю­є­ться ба­га­то тво­їх ро­ве­сни­ків.

Її уча­сни­ки за­пу­ска­ють свої блей­ди на спе­ці­аль­ній аре­ні з бор­ти­ка­ми чи про­сто на рів­ній по­верх­ні. Під час би­тви блей­ди зі­штов­ху­ю­ться, ви­ті­сня­ють дзи­ґу про­тив­ни­ка чи зу­пи­ня­ють її. Ви­грає той, чия дзи­га най­дов­ше ру­ха­є­ться на аре­ні.

У те­бе є бей­блейд? Чим те­бе при­ва­блює ця гра?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.