ХОЧЕШ ДО ГА­ЛЕ­РЕЇ ІМЕНИННИКІВ?

Barvinok - - News -

Зна­є­мо, бар­він­ча­тко, що в те­бе за­раз ба­га­то кло­по­тів. Однак не за­будь і про моє про­ха­н­ня: по­про­си ба­тьків чи ба­бу­сю з ді­ду­сем пе­ред­пла­ти­ти то­бі "Бар­ві­нок" на 2019 рік.

Пе­ред­пла­тну кви­тан­цію (або її ко­пію) на­ді­шли до ре­да­кції — для уча­сті в усіх кон­кур­сах, де мо­жна ви­бо­ро­ти най­рі­зно­ма­ні­тні­ші при­зи.

Ра­зом із пе­ред­пла­тною кви­тан­ці­єю на­ді­шли своє фото (з ви­ра­зним зо­бра­же­н­ням облич­чя, чі­тко на­пи­са­ним ім'ям, прі­зви­щем і да­тою на­ро­дже­н­ня) — ли­стом чи еле­ктрон­ною по­штою. Зго­дом по­ба­чиш фото у Бар­він­ко­вій га­ле­реї іменинників.

Не від­кла­дай це на по­тім — за кло­по­та­ми мо­жеш за­бу­ти.

Не про­ґав мо­жли­во­сті, щоб з днем на­ро­дже­н­ня те­бе ра­зом із "Бар­він­ком" при­ві­та­ла вся Укра­ї­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.