СЛОВОГРАЙ

ХТО БА­ЧИВ МОКРЯК?

Barvinok - - News -

Пра­виль­но роз­тлу­ма­чи­ла сло­во і зна­йшла у ньо­му най­біль­ше слів Зо­ря­на ВІСЛЯ з Чер­ні­ве­цької обла­сті — во­на отри­має ро­зум­ний приз — кни­гу.

А хто зна­йде най­біль­ше слів (імен­ни­ків у на­зив­но­му від­мін­ку пе­ре­став­ля­н­ням лі­тер) у сло­ві

Що во­но озна­чає?

Пе­ре­мо­жець кон­кур­су отри­має приз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.