По­дія п’ята

Barvinok - - News -

— А чо­го ж! — ка­же ли­цар Гор­чик. — Я ста­рих дру­зів на но­вих не мі­няю! Так то­му й бу­ти!

Те*Не*Знаю*Яке, як по­чу­ло сло­ва То­го*Що*В*Ду­плі*Си­дить, тіль­ки злі­сно за­со­пі­ло.

— А за­раз спа­ти ля­же­мо, ра­нок ве­чо­ра му­дрі­ший! Зав­тра ра­нень­ко зно­ву в путь! — за­кін­чив Гор­чик.

Сам він під ду­бом вклав­ся, Те*Не*Знаю*Яке на ду­ба за­лі­зло, а Той*Що*В*Ду­плі*Си­дить вмить жо­лу­дем пе­ре­ки­нув­ся і в Гор­чи­ко­ву тор­бу за­ко­а­но*ра­не­сень­ко

пов­ста­ва­ли манд*рів­ни­ки і да­лі ви­ру­ши­ли.

Їдуть зно­ву день, дру­гий. Вже й при­па­си скін­чи­ли­ся, та й при­то­ми­ли­ся тро­хи. І ви­рі­ши­ли пе­ре­но­чу­ва­ти се­ред гу­сто­го лі­су.

Гор­чик Ко­бур­ку роз­пряг і па­сти­ся пу­стив, а сам на зе­ле­ній тра­ви­чці при­ліг. І тіль­ки*но по­чав дрі­ма­ти, як по­чув, на­че хтось то­нень­ким*то­не­сень­ким го­ло­ском кли­че:

— Ли­ца­рю ві*і*і*і*ідва­жний! Про­кинь­ся! Твоя до­по­мо­га по­трі*і*і*ібна!

Сон з Гор­чи­ка як ру­кою зня­ло. Сів він — роз­зи­ра­є­ться.

На­че ні­ко­го не­ма!

"От ха­ле­па! — ду­має. — Не­ви­дим­ки при­ви­джа­ю­ться".

Ко­ли це над са­мим ву­хом на­че ко­ма­рик пи­щить:

— Тут я, тут, від­ва­жний ли­ца­рю! При­ди­вив­ся ли­цар — а на бу­зи­но­вій кві­тці якась ко­ма­шка си­дить. І криль­ця­ми про­зо­ри­ми трі­по­че. Що за ма­ра?

— Ти що за ко­ма­ха? — пи­тає Гор­чик. — Це ти ме­не кли­чеш?

— Та я, я! — від­по­від­ає обра­же­ним го­ло­ском ко­ма­ха. — Тіль­ки я не ко­ма­ха ні­яка, а Бу­зи­но­вий Цар!

Гор­чик від ве­ли­ко­го ди­ва очі ще шир­ше роз­плю­щив — і ба­чить: справ­ді цар! На го­ло­ві — зо­ло­та ко­рон­ка, на пле­чах — зо­ло­та єпан­ча всі­ма ко­льо­ра­ми рай­ду­ги аж пе­ре­ли­ва­є­ться, а в ру­ках — на­че ча­рів­на па­ли­чка з зі­ро­чкою звер­ху.

— Ну то й що ж ти, ца­рю, від ме­не хочеш? — пи­тає ти­хень­ко Гор­чик, аби йо­го з кві­тки не здму­хну­ти.

— До­по­мо­ги тво­єї хо­чу, від­ва­жний ли­ца­рю! Моя най­мен­ша до­не­чка у ве­ли­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.