КОНСТРУКТОРИ

Barvinok - - News -

Дан­ська ком­па­нія Lego по­ча­ла ви­го­тов­ля­ти конструктори з ... на осно­ві ро­слин. Дже­ре­лом си­ро­ви­ни ста­ла ... .... Но­ві де­та­лі та­кі ж гла­день­кі та мі­цні, як і ра­ні­ше. Нині їх те­сту­ють, а на­при­кін­ці ро­ку та­кі конструктори вже мо­жна бу­де при­дба­ти.

Пр­опу­ще­ні сло­ва про­чи­тай у ре­бу­сах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.