ВОДЯНА КУЛЬКА

Barvinok - - News -

Бри­тан­ські ви­на­хі­дни­ки про­по­ну­ють бо­ро­ти­ся з пла­сти­ко­вим за­бру­дне­н­ням дов­кі­л­ля за до­по­мо­гою еко­ло­гі­чно без­пе­чних ку­льок для во­ди.

Їхні обо­лон­ки їстів­ні — ви­го­тов­ле­ні з екс­тра­кту ... . Хто не за­хо­че обо­лон­ки з'їда­ти, мо­же про­сто про­ку­си­ти куль­ку й ви­пи­ти во­ду. Обо­лон­ка роз­кла­де­ться за 1—1,5 мі­ся­ця.

Та­кі обо­лон­ки мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти не ли­ше для во­ди, а й для ін­ших на­по­їв, за­со­бів для до­гля­ду за облич­чям то­що.

Пр­опу­ще­не сло­во про­чи­тай у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го жі­но­чі іме­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.