ДЕ­СЯТЬ НЕГРЕНЯТ ВИВЧАЮТЬ УКРА­ЇН­СЬКУ

Го­ту­є­мо хліб і сіль — їдуть го­сті зві­ду­сіль!

Barvinok - - News - Ле­ся МОВЧУН

Чуб­чи­ко­ва ко­ман­да при­бу­ла на­ре­шті до Укра­ї­ни. Зе­ле­на, оша­тна, те­пла, го­стин­на, во­на ще­дро зу­стрі­ла го­стей.

— Ка­жуть, укра­їн­ські стра­ви ні з чим не сплу­та­єш! — упев­не­но ска­зав Тре­тій ман­дрів­ник. — Пе­ре­ві­ри­мо?

— Ура! — за­кри­ча­ли ма­лю­ки, бо їм уже дав­но на­бри­дли су­ше­ні ба­на­ни й ана­на­си.

— Знаю одну їдаль­ню, — хи­тро при­ска­лив око Чуб­чик, — там не тіль­ки ску­шту­є­те справ­жню їжу, а й ви­вчи­те до­те­пні обра­зні ви­ра­зи.

Сма­чно по­обі­дав­ши, Чуб­чик із ко­ман­дою пі­шли до ви­хо­ду.

— А ко­гось і за ву­ха не від­тя­гнеш! Зда­є­ться, він пі­де звід­си, як гар­буз на вер­бі ви­ро­сте! — за­смі­яв­ся Чуб­чик хри­пко, мов пі­рат, і кив­нув на Тре­тьо­го.

Най­кра­ще із зав­да­н­ням № 6 упо­рав­ся і отри­має ро­зум­ний по­да­ру­нок — кни­гу — Оле­ксандр НОСИК із Ки­їв­ської обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.