До­бе­ри у фра­зе­о­ло­гі­зми по­трі­бні на­зви про­ду­ктів, на­по­їв або страв

Barvinok - - News -

Пер­ші стра­ви

Ви­га­ду­ва­ти та­ке, що і в … не кри­шать — го­во­ри­ти

ні­се­ні­тни­ці.

Зро­би­ти … з ко­го&не­будь — жор­сто­ко по­ка­ра­ти.

М'ясні і ри­бні стра­ви

Як … у бо­чці — ду­же ба­га­то. Як кіт до … — жа­ді­бно.

Гар­ні­ри та стра­ви з ово­чів

На при­пі­чку … їсти — бу­ти в

ди­тя­чо­му ві­ці.

Не­хай бу­де … — хай бу­де так!

Як … об стін­ку ки­да­ти —

без ре­зуль­та­ту.

Де­шев­ший від … — не­до­ро­гий.

При­пра­ви

Одва­жи­ти … — ска­за­ти щось

ущи­пли­ве.

Де і … не ро­сте — ду­же

да­ле­ко.

Як му­ха в … — по­віль­но.

Стра­ви з бо­ро­шна

Як … у ма­слі — за­мо­жно.

Вси­па­ти на … — ду­же ви­ла­я­ти.

І … не ви­ма­ни­ти — не мо­жна вмо­ви­ти пі­ти

звід­кись. Пле­сти … но­га­ми — іти не­рів­ною

хо­дою. Хоч … чі­пляй — за­дер­тий до­го­ри.

Ма­за­ти … звер­ху — псу­ва­ти ко­го­Mне­будь на­дмір­ни­ми пе­сто­ща­ми.

На­пої

Як у ре­ше­ті … — зов­сім не­має.

Де­ся­та во­да на … — ду­же да­ле­ка рі­дня.

В са­мо­му … — у роз­кві­ті

сил.

Де­сер­ти

Да­ти на … — ви­ла­я­ти. Як … — ду­же ба­га­то. З одно­го по­ля … — зов­сім одна­ко­ві.

Жи­ти як у … — жи­ти в до­ста­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.