БАОБАБ ЧАЙНИК

Barvinok - - News -

Це де­ре­во, що на­га­дує чайник, ро­сте на остро­ві Ма­да­га­скар. Вва­жа­ють, що йо­му вже 1200 ро­ків. Во­но мо­же вмі­сти­ти аж 117 000 лі­трів рі­ди­ни! Баобаб має тов­стий стов­бур — щоб на­ко­пи­чу­ва­ти во­ло­гу і збе­рі­га­ти її під час по­су­хи. Ко­рі­н­ня роз­сти­лає на де­ся­тки ме­трів — вби­рає во­ло­гу із зем­лі. Ці се­кре­ти ба­о­ба­ба зна­ють сло­ни. Ко­ли їм бра­кує во­ди, во­ни ла­ма­ють стов­бур, з'їда­ють се­ре­ди­ну і та­му­ють спра­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.