ЛІС САГАЙДАЧНИХ ДЕРЕВ

Barvinok - - News -

Са­гай­да­чне де­ре­во — ро­сли­на з ро­ду алое. Однак во­на ви­ро­стає до 7—9 ме­трів, має мі­цне сте­бло — справ­жнє де­ре­во. З черв­ня по сер­пень її яскра­во&жов­ті кві­ти при­ва­блю­ють пта­хів. Ліс сагайдачних дерев мо­жна по­ба­чи­ти в На­мі­бії, де йо­го

про­го­ло­ше­но на­ціо­наль­ною пам'яткою. Мі­сце­ві жи­те­лі бу­шме­ни здав­на ви­го­тов­ля­ють із цьо­го де­ре­ва са­гай­да­ки для стріл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.