САГУАРО — ГІГАНТСЬКИЙ КАКТУС

Barvinok - - News -

УПів­ден­ній та Пів­ні­чній Аме­ри­ці ростуть 15&ме­тро­ві ка­кту­си сагуаро. Де­які з них удві­чі важ­чі за сло­на. Пі­сля 30 ро­ків сагуаро роз­га­лу­жу­є­ться і на­бу­ває хи­мер­них форм:

ви­дел­ки, фан­та­сти­чних тва­рин то­що. Має ве­ли­кі бі­лі кві­ти, які роз­кри­ва­ю­ться вно­чі, у де­яких гні­здя­ться пта­хи. У США ці ка­кту­си охо­ро­ня­ю­ться за­ко­ном, по­ру­шник мо­же по­тра­пи­ти за ґра­ти на 25 ро­ків. А щоб сагуаро не кра­ли, на них вста­нов­лю­ють спе­ці­аль­ні да­тчи­ки, за

яки­ми від­сте­жу­ють злов­ми­сни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.