РОСТУТЬ У ВО­ДІ

Barvinok - - News -

Ман­гро­ві де­ре­ва (у пе­ре­кла­ді з ма­лай­ської мо­ви — "де­ре­ва, які ростуть у во­ді") — ві­чно­зе­ле­ні ли­стя­ні ро­сли­ни тро­пі­чних і суб­тро­пі­чних узбе­реж. Че­рез по­стій­ні при­пли­ви і від­пли­ви ма­ють хи­мер­ні ко­ре­ні: хо­дуль­ні — три­ма­ють де­ре­во над во­дою і ди­халь­ні, що стир­чать із ґрун­ту со­ло­мин­ка­ми і по­гли­на­ють ки­сень. Ко­рі­н­ня всмо­ктує со­ло­ну мор­ську во­ду, сіль ви­ді­ля­є­ться че­рез спе­ці­аль­ні за­ло­зи — бі­ли­ми кри­ста­ли­ка­ми на ли­сті. Ман­гро­ві де­ре­ва за­хи­ща­ють бе­рег від роз­ми­ва­н­ня хви­ля­ми. Гу­сті ко­ре­ні утри­му­ють мул, ви­су­шу­ють йо­го — утво­рю­є­ться ґрунт. Так ці де­ре­ва від­во­йо­ву­ють у мо­ря ді­лян­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.