ПРО МОРОЗИВО

Barvinok - - News -

Є три ви­ди мо­ро­зи­ва: плом­бір, вер­шко­ве і мо­ло­чне.

Плом­бір мі­стить до 12 від­со­тків мо­ло­чно­го жи­ру, йо­го ви­го­тов­ля­ють з вер­шків або згу­ще­но­го мо­ло­ка. У вер­шко­во­му — 8—11 від­со­тків жи­ру, а в мо­ло­чно­му — до 7,5 від­со­тка.

Цу­кор зни­жує тем­пе­ра­ту­ру та­не­н­ня. Су­ча­сне морозиво мо­же на 50 від­со­тків скла­да­ти­ся з по­ві­тря, ча­сто мо­ло­ка в ньо­му всьо­го 5 від­со­тків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.