КУМЕДНИЙ ЗООПАРК

Barvinok - - News -

Одна пу­сто­тли­ва лі­те­ра ро­бить ку­ме­дни­ми при­каз­ки про тва­рин — за­мі­ни її по­трі­бною.

125 гра­мів бо­ро­шна під­сма­жи­ти на ско­во­рід­ці на по­мір­но­му во­гні, по­стій­но по­мі­шу­ю­чи, до бе­же­во­го ко­льо­ру. Зня­ти з во­гню і охо­ло­ди­ти про­тя­гом

10 хви­лин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.