ЗАМОРСЬКІ ГОСТИНЦІ

Barvinok - - News -

Сьо­го­дні­шній го­сти­нець — з Іспа­нії. Твої там­те­шні

ро­ве­сни­ки лю­блять ці шо­ко­ла­дні со­ло­до­щі. Як во­ни на­зи­ва­ю­ться,

ді­зна­є­шся, “склав­ши” та­цю.

За­тим про­сі­я­ти бо­ро­шно ра­зом з дріб­кою со­лі у ве­ли­ку ми­ску. В ін­шу ми­ску про­сі­я­ти 110 гра­мів цукру, 4 чай­ні лож­ки ка­као&по­ро­шку, 70 гра­мів су­хо­го мо­ло­ка. Змі­ша­ти все, до­ли­ти 90 гра­мів роз­то­пле­но­го ма­сла. Ре­тель­но пе­ре­мі­ша­ти. Су­міш­шю щіль­но за­пов­ни­ти фор­мо­чки і по­ста­ви­ти в хо­ло­диль­ник або мо­ро­зил­ку на кіль­ка го­дин. Мо­жна збе­рі­га­ти в мо­ро­зил­ці в за­кри­то­му кон­тей­не­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.