Спі­ву­чі ми­ші

Barvinok - - News -

Як ствер­джу­ють біо­ло­ги,

вмі­ють… спів­а­ти. До то­го ж ми­ша­чі "пі­сень­ки" ні­тро­хи не гір­ші за пта­ши­ні. Але люд­ське ву­хо не зда­тне влов­лю­ва­ти цей спів. Щоб по­чу­ти, як спів­ає ми­ша, вче­ні за­пи­са­ли її го­лос, а по­тім зни­зи­ли ча­сто­ту

зву­ку до ча­сто­ти зви­чай­но­го.

Від­тво­ре­на ме­ло­дія, на дум­ку фа­хів­ців, ма­ла до­бре по­мі­тні мо­ти­ви й му­зи­чні фра­зи.

Тож не тіль­ки ко­ти зда­тні вла­што­ву­ва­ти ні­чні "кон­цер­ти", а й ми­ші мо­жуть під на­стрій по­спі­ва­ти. Що­прав­да, не так го­ло­сно. Бо, як ві­до­мо, те, що ко­то­ві смі­шки, ми­шці — сліз­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.