МИШКА CORKY

Barvinok - - News -

Ма­лень­ка комп'ютер­на без­дро­то­ва мишка Corky отри­ма­ла свою на­зву не ви­пад­ко­во. Її ви­го­тов­ле­но з ... . Во­на не по­тре­бує ба­та­реї жив­ле­н­ня. Ви­ро­бляє не­об­хі­дну енер­гію від ру­ки, ко­ли та кру­тить ко­лі­ща­тко про­кру­тки чи ру­хає ми­шку в рі­зні бо­ки.

Пр­опу­ще­не сло­во про­чи­та­єш, “склав­ши” комп'ютер­ну ми­шку. ВІД­ПО­ВІДІ НА ЗАВДАННЯ, вмі­ще­ні у № 9

Бі­о­пла­стик, цукро­ва тро­сти­на.

Пла­сти­ко­ві тру­бо­чки. Вла­да, Оле­на, Ді­а­на, Оле­ся, Ра­ї­са, Ори­ся, Со­фія,Та­ї­са, Іри­на.

Ху­до­жник К. ШАЛВАРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.