"ОДИН ВДОМА 2"

Barvinok - - News -

До 25Nріч­чя ви­хо­ду на екра­ни ве­се­лої ко­ме­дії нью­N­йорк­ський (США) го­тель Plaza Hotel (са­ме тут від­бу­ва­ли­ся зйом­ки філь­му) під­го­ту­вав сво­їм клі­єн­там не­зви­чай­ну про­по­зи­цію. Тут мо­жна про­жи­ти день так, як Ке­він Ма­кал­лі­стер, роль яко­го ви­ко­нав

Ма­ко­лей Кал­кін. Тоб­то осе­ли­ти­ся в но­ме­рі, оформ­ле­но­му, як у філь­мі, роз­ва­жа­ти­ся, як ге­рой стрі­чки, за­мо­ви­ти в но­мер ве­ли­че­зне мо­ро­зи­во і отри­ма­ти екс­клю­зив­ний рюк­зак "Один вдо­маN2".

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.