НАУРУ — КРИХІТНА ДЕРЖАВА

Barvinok - - News -

Зна­хо­ди­ться на одно­ймен­но­му остро­ві в за­хі­дній ча­сти­ні Ти­хо­го оке­а­ну. Її пло­ща — всьо­го 21,3 ква­дра­тних кі­ло­ме­тра, на­се­ле­н­ня — 10 261 осіб. На остро­ві не­має рі­чок. Во­ду для пи­т­тя опрі­снює спе­ці­аль­на уста­нов­ка, а ко­ли во­на

ви­хо­дить з ла­ду, во­ду при­во­зять су­дна з Ав­стра­лії. Для по­бу­то­вих по­треб ме­шкан­ці

зби­ра­ють до­що­ву во­ду. Уряд Науру стур­бо­ва­ний гло­баль­ним по­те­плі­н­ням

клі­ма­ту — остро­ву за­гро­жує за­то­пле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.