Де ко­ни­ків лі­плять

Barvinok - - News -

Чуб­чик ра­до зна­йо­мив Дев'ято­го і Де­ся­то­го з Укра­ї­ною.

— Го­то­ві по­ба­чи­ти най­яскра­ві­шу по­дію? То­ді їдьмо на яр­ма­рок! Ану вга­дай­те, як він на­зи­ва­є­ться?

За­пов­ни кро­сворд по вер­ти­ка­лі. 1. Про­дов­жує жи­т­тя.

2. Їх при­ска­лю­ють, ни­ми бли­ма­ють, а не­рід­ко во­дять.

3. У май­стрів зо­ло­ті, у ле­да­рів бі­лі.

4. Як перст, як па­лець.

5. Осе­ле­дець, ко­пи­ця, чу­при­на.

До­по­мо­жи по­ла­го­ди­ти ігра­шки: з'єд­най ті ча­стин­ки­Aсло­ва, які мо­гли б утво­ри­ти сло­во­спо­лу­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.