ОЧИЩУВАЧ

Barvinok - - News -

Фран­цузь­кий ди­зай­нер Ма­тьє Ле­нур ство­рив ро­слин­ний очищувач по­ві­тря. При­лад че­рез без­шум­ний ... втя­гує ..., про­пу­скає йо­го крізь ли­стя, ко­ре­не­ву си­сте­му ро­сли­ни, ґрунт і вже очи­ще­ним по­вер­тає в кім­на­ту.

Пр­опу­ще­ні сло­ва зна­йди у ре­бу­сах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.