ПІВНІЧНА КРАЇНА

Barvinok - - News -

Ця північна єв­ро­пей­ська країна — одна з трьох лі­де­рів еко­ло­гі­чно чи­стих кра­їн. Май­же по­ло­ви­на її те­ри­то­рії вкри­та лі­са­ми. Вла­да пла­нує до 2020 ро­ку пе­ре­ве­сти весь жи­тло­вий ком­плекс на без­па­лив­ний ре­жим. Тоб­то всі жи­те­лі кра­ї­ни обі­грі­ва­ти­муть свої бу­дин­ки енер­гі­єю сон­ця, ві­тру і во­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.