Ко­лір очей — на свій смак

Barvinok - - News -

Ви, на­пев­но, чу­ли про вмі­н­ня тва­рин, ма­ску­ю­чись, змі­ню­ва­ти

за­барв­ле­н­ня. Зокре­ма, про ха­ме­ле­о­на. Але, зда­є­ться, і йо­го пе­ре­вер­ши­ла

Ці без­хво­сті зем­но­во­дні — ні­чні ме­шкан­ці. Удень во­ни ма­ло­ру­хли­ві, а в су­тін­ках по­чи­на­ють по­лю­ва­ти на цвір­ку­нів, тар­га­нів то­що. На кін­чи­ках паль­ців у них є спе­ці­аль­ні ли­пкі ди­ски, за до­по­мо­гою яких во­ни зда­тні пе­ре­мі­ща­ти­ся

бу­дьAя­кою по­верх­нею, на­віть вер­ти­каль­ною. А от пе­ре­тин­ки роз­ви­не­ні слаб­ко, тож у во­ді ці жа­би до­сить без­по­ра­дні. Щоб зли­ти­ся з нав­ко­ли­шньою ро­слин­ні­стю, де­рев­на жа­ба змі­нює ко­лір очей. Ось ко­му ко­льо­ро­ві лін­зи не

по­трі­бні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.