Ве­ли­кий імі­та­тор

Barvinok - - News -

По­ши­ре­ний в Ав­стра­лії за пи­шний лі­ро­по­ді­бний хвіст.

Цей птах уміє на­слі­ду­ва­ти рі­зні зву­ки — ло­по­ті­н­ня крил па­пу­ги, гав­кіт со­ба­ки, сту­кіт со­ки­ри і на­віть гу­док ав­то­мо­бі­ля. Він мо­же від­тво­ри­ти го­ло­си май­же всіх ме­шкан­ців лі­су.

У "ре­пер­ту­а­рі" лі­ро­хво­ста ба­га­то ме­ло­дій­них пі­се­ньок. Та іно­ді, ви­ко­ну­ю­чи їх, птах ра­пто­во за­мов­кає і по­чи­нає ви­да­ва­ти якісь див­ні, зов­сім не ме­ло­дій­ні зву­ки.

ді­став свою на­зву

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.