Оце стри­бун­ка!

Barvinok - - News -

Жо­дна ко­ма­ха не вміє так вправ­но стри­ба­ти, як Во­на — аб­со­лю­тний чем­піон зі стриб­ків. Блі­шка мо­же пли­гну­ти на від­стань,

що пе­ре­ви­щує її роз­мі­ри в 60 ра­зів. Як­би лю­ди­на мо­гла стри­ба­ти так са­мо, то за стри­бок до­ла­ла б більш як 100 ме­трів! А ще бло­ха лег­ко під­ска­кує на ви­со­ту, що май­же в

200 ра­зів пе­ре­ви­щує дов­жи­ну її ті­ла. Ко­ли б во­на бу­ла зро­стом з лю­ди­ну, то у стриб­ку ді­ста­ла б

вер­хів­ки сто­по­вер­хо­во­го

хма­ро­чо­са.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.