ПРО МОРОЗИВО

Barvinok - - News -

Хе­стон Блю­мен­таль (Ве­ли­ко­бри­та­нія) зди­ву­вав усіх, ко­ли ви­го­то­вив рі­жок для мо­ро­зи­ва зав­ви­шки по­над 4 ме­три. У ньо­му вмі­сти­ла­ся тон­на хо­ло­дної сма­ко­ти. А за­сти­га­ла во­на ці­лий мі­сяць.

жи­т­тя ко­ро­ва дає стіль­ки мо­ло­ка, що з ньо­го мо­жна ви­го­то­ви­ти май­же 30000 лі­трів мо­ро­зи­ва.

рік у сві­ті спо­жи­ва­ють при­бли­зно 15 мі­льяр­дів лі­трів мо­ро­зи­ва. Це та­ка кіль­кість, що нею мо­жна за­пов­ни­ти 5000 олім­пій­ських ба­сей­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.