СЛОВОГРАЙ

ХТО ЇВ ОСУШОК?

Barvinok - - News -

— на­ви­слий на гіл­ках сніг. Пра­виль­но роз­тлу­ма­чи­ла сло­во і зна­йшла у ньо­му най­біль­ше слів Іри­на АНДРІЄНКО з Жи­то­мир­ської обла­сті — во­на отри­має ро­зум­ний приз — кни­гу.

А хто зна­йде най­біль­ше слів (імен­ни­ків у на­зив­но­му від­мін­ку пе­ре­став­ля­н­ням лі­тер) у сло­ві

Що во­но озна­чає?

Пе­ре­мо­жець кон­кур­су

отри­має приз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.