ІЗ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ

Barvinok - - News -

В Ін­дії вже є при­лад, що влов­лює ча­сто­чки за­бру­дню­ю­чих ре­чо­вин, які ви­лі­та­ють із ви­хло­пної тру­би ав­то­мо­бі­ля. Він крі­пи­ться до глу­шни­ка ав­то. З ви­лу­че­но­го у та­кий спо­сіб ву­гле­цю ви­го­тов­ля­ти­муть ... .

Що са­ме — про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го від­по­віді на за­гад­ки. 1. Бі­жить не ви­бі­жить, те­че не ви­те­че. 2. Що го­рить без по­лум'я?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.