Та­єм­ни­ці у сто­ли­ці

Barvinok - - News -

Ман­дрів­ни­ки на­бли­зи­ли­ся до сто­ли­ці. — Яка кра­са! — ви­гу­кнув Де­ся­тий. — Про­сто дух пе­ре­хо­плює! — гу­кнув з ви­со­ти Чуб­чик. — Ки­їв сто­їть на ле­ген­дар­них па­гор­бах, що зву­ться го­ра­ми.

Ху­до­жник К. ШАЛ­ВА­РО­ВА Пі­дні­май­ся на одну з них, Во­ло­ди­мир­ську гір­ку, — там і зу­стрі­не­мо­ся!

Щоб ді­ста­ти­ся вер­ши­ни, за­пов­ни кро­сворд, ді­брав­ши си­но­ні­ми до слів (звер­ни ува­гу: ко­жне з них має за­кін­чу­ва­ти­ся на *ка):

Сміх, очі, ру­ки, один, чуб (Со­ро­чин­ський); рід­кий — до­бри­во, зу­би, борщ; рід­кі­сний — тва­ри­ни, ко­лір, ім'я; ма­сло — для бу­тер­бро­дів, вер­шко­вий; олія — для

са­ла­тів, кун­жу­тний; ма­сти­ло — для дви­гу­нів, син­те­ти­чний; шар — ті­ста, фар­би, гу­стий, тон­ко роз­ка­ча­ний; ку­ля — гу­мо­вий, бі­льяр­дний, кру­глий, зем­ний; мі­ша­ти — ка­ша, у ка­стру­лі, ре­тель­но;

за­ва­жа­ти — су­сі­ди, на ву­ли­ці, на­стир­ли­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.