КВІТУЧИЙ ПЕРСИК

Barvinok - - News -

УВ'єтна­мі (знай­ди цю кра­ї­ну на кар­ті) сим­во­лом но­во­рі­чно­го свя­та є гіл­ки кві­ту­чо­го пер­си­ка. Ни­ми при­кра­ша­ють осе­лі, їх да­ру­ють рі­дним та дру­зям. У дав­ни­ну в цій кра­ї­ні ві­ри­ли, що Но­вий рік при­пли­ває на спи­ні ко­ро­па. На­пе­ре­до­дні свя­та в'єтнам­ці ку­пу­ють жи­вих

ко­ро­пів і ви­пу­ска­ють їх у рі­чку чи ста­вок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.