БА­ТЬКО РІ­ЗДВО

Barvinok - - News -

УВе­ли­ко­бри­та­нії ду­же ша­ну­ють рі­здвя­ні тра­ди­ції. Зран­ку вся ро­ди­на іде до цер­кви. Пі­сля свя­тко­го

обі­ду слу­ха­ють про­мо­ву ко­ро­ле­ви. Ан­глій­ські ді­ти за­мов­ля­ють подарунки Father Christmas (Ба­тько­ві Рі­здву). Йо­му пи­шуть ли­сти і ки­да­ють їх у ка­мін — дим із ди­ма­ря до­не­се про­ха­н­ня за при­зна­че­н­ням.

На дру­гий день Рі­здва від­кри­ва­ють скринь­ки з по­жер­тва­ми й роз­да­ють їх тим,

хто по­тре­бує до­по­мо­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.