ПОМІЧНИКИ

Barvinok - - News -

По­хму­ра по­го­да псує на­стрій, а не­рід­ко спри­чи­няє ну­дьгу і на­віть де­пре­сію. Тож біль­ше гу­ляй на сві­жо­му по­ві­трі, за­ймай­ся улю­бле­ни­ми спра­ва­ми (щоб не ви­ста­ча­ло ча­су на ну­дьгу). А тво­ї­ми по­мі­чни­ка­ми у під­три­ман­ні ба­дьо­ро­го на­строю за будь*якої по­го­ди ста­нуть та­кі про­ду­кти.

— по­кра­щує на­стрій,

змі­цнює іму­ні­тет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.