"МИКОЛАЙЧИКИ"

Barvinok - - News -

До про­сі­я­но­го бо­ро­шна (2 склян­ки) до­да­ти 1 склян­ку (мо­жна мен­ше) цукру, 1 сто­ло­ву лож­ку ме­ду, 1 яй­це, 50 г ма­сла (або мар­га­ри­ну), 2 сто­ло­ві лож­ки сме­та­ни, 1 чай­ну лож­ку по­га­ше­ної со­ди. За­мі­си­ти ті­сто, по­кла­сти на го­ди­ну в хо­ло­диль­ник.

По­тім ті­сто роз­ка­ча­ти, ви­рі­за­ти фі­гур­ки з до­по­мо­гою кар­тон­но­го тра­фа­ре­ту і ви­пі­ка­ти

15 хви­лин за тем­пе­ра­ту­ри

180 гра­ду­сів. "Ро­зма­лю­ва­ти" бі­лою по­ли­вою (гла­зур'ю

— зби­ти бі­лок з по­ло­ви­ною склян­ки цукру) і роз­то­пле­ним шо­ко­ла­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.