ДЛЯ ТОВСТУНЧИКІВ

Barvinok - - News -

Фа­хів­ці ре­ко­мен­ду­ють їсти 5—6 ра­зів на день. Ко­ли між при­йо­ма­ми їжі ве­ли­ка пе­ре­р­ва, в ор­га­ні­змі на­ко­пи­чу­є­ться гре­лін ("ка­по­сний" гор­мон) — і ти швид­ше змер­за­єш, го­ло­дні­єш. А от­же, з'їси на­ба­га­то біль­ше, ніж зав­жди, і мо­жеш на­бра­ти зай­ву ва­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.