Під­ко­рю­вач скель

Barvinok - - News -

Зов­ні схо­жі на без­хво­стих ба­ба­ків або ве­ли­ких мор­ських сви­нок. Жи­вуть во­ни в го­рах і го­ри­стих лі­сах Афри­ки, на Си­рій­сько­му та Ара­вій­сько­му пів­остро­вах, в Ізра­ї­лі.

Що­дня тва­рин­кам до­во­ди­ться до­ла­ти важ­ко­до­сту­пні ске­ля­сті ді­лян­ки чи ви­ди­ра­ти­ся на ви­со­кі дерева. Але їх це не за­сму­чує. Адже во­ни від на­ро­дже­н­ня вмі­ють спри­тно ла­зи­ти на­віть по гла­день­ких пря­мо­ви­сних по­верх­нях ка­ме­нів чи стов­бу­рів де­рев.

А все то­му, що на го­лих сту­пнях їхніх лап є по­ду­ше­чки, які, ви­ги­на­ю­чись, ви­ко­ну­ють роль справ­жньо­го ва­ку­ум­но­го при­со­ска. До то­го ж осо­бли­ві за­ло­зи зма­щу­ють сту­пні ре­чо­ви­ною, схо­жою на гу­мо­вий клей, що не дає їм ков­за­ти по по­верх­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.