До чор­та на га­чок

Barvinok - - News -

або

— ві­до­мий хи­жак, який жи­ве гли­бо­ко під во­дою. Та й ви­гляд у ньо­го ще той! Не­дар­ма ж йо­го так на­зва­ли.

На від­мі­ну від ін­ших хи­жа­ків, для по­лю­ва­н­ня він ви­ко­ри­сто­вує ди­во­ви­жну при­ман­ку — ви­до­змі­не­ний спин­ний хре­бет, який ви­сту­пає над ро­том хи­жа­ка, мов ри­бо­ло­ве­цький га­чок. На йо­го кін­ці є ку­ля­стий ор­ган, в яко­му мі­стя­ться ба­кте­рії, що сві­тя­ться си­ньо*зе­ле­ним сві­тлом. Шкі­ра стра­хі­тли­вої ри­би не від­би­ває си­нє сві­тло, а по­гли­нає йо­го. Тож у тов­щі во­ди ви­дні­є­ться ли­ше га­чок, який при­ва­блює під­во­дних ме­шкан­ців. Та вар­то якійсь не­обе­ре­жній ри­бин­ці під­плив­ти до во­гни­ка, як во­на ми­т­тю опи­ня­є­ться в па­щі хи­жа­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.