На що ло­виш, ча­пель­ко?

Barvinok - - News -

А де­які на­вчи­ли­ся ло­ви­ти ри­бу за до­по­мо­гою під­ру­чних за­со­бів. Аби при­ва­би­ти здо­бич, птах за­ли­шає на по­верх­ні во­ди щось їстів­не або ці­ка­ве. Зграй­ка ма­лень­ких ри­бок під­пли­ває ближ­че, щоб по­ла­су­ва­ти чи про­сто по­ди­ви­тись, а пер­на­тий ри­бал­ка тут як тут!

Ці хи­тру­ни на­віть екс­пе­ри­мен­ту­ють з рі­зни­ми ви­да­ми при­ма­нок. Одні ча­плі кра­дуть у ка­чок хліб, яким їх го­ду­ють лю­ди, ін­ші як при­ман­ку ви­ко­ри­сто­ву­ють дрі­бних ри­бок, спо­ді­ва­ю­чись на біль­ший улов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.