НЕВЕЛИЧКА СІМЕЄЧКА В СРІБНОМУ КУРНИКУ

Barvinok - - News -

Я, ко­роль слав­но­зві­сної кра­ї­ни Му­дра­ге­лії Му­дри­ло Пер­ший і Остан­ній, скли­каю всіх бар­він­чат на му­дра­гель­ську то­ло­ку.

Тут, у Па­ла­ці Му­дро­сті, ми зби­ра­ти­ме­мо мов­ні скар­би, вчи­ти­ме­мось бу­ти ува­жни­ми чи­та­ча­ми, кмі­тли­ви­ми мір­ку­валь­ни­ка­ми, дбай­ли­ви­ми дру­зя­ми. За­про­шую вас ста­ти му­дра­гель­ка­ми.

Ось вам і пер­ше ва­жли­ве зав­да­н­ня. Мій су­сі­да Рду­мор­тих ча­сом на­му­друє та­ко­го, що не знає, як по­тім ви­плу­та­тись із ха­ле­пи. ви­жних ку­рі­пок. Але зась! За­чи­няє їх Рду­мор­тих де­ся­тьма зам­ка­ми. Злов­ми­сни­ки що­дня по одно­му ла­ма­ють і ли­ша­ють на две­рях на­пи­си. За­ли­ши­ло­ся два зам­ки.

Рду­мор­тих не знає, скіль­ки тих злов­ми­сни­ків і чим від них обо­ро­ня­ти­ся.

А то­му про­сить у вас, му­дра­гель­ки, по­ра­ди. По­мір­куй­те, хто хо­ва­є­ться за ци­ми за­ши­фро­ва­ни­ми під­пи­са­ми і ко­го Рду­мор­ти­ху слід кли­ка­ти на до­по­мо­гу.

Най­кмі­тли­ві­шо­му ря­тів­ни­ко­ві ди­во­ви­жних ку­рі­пок він обі­цяв не срі­бне яє­чко (йо­го, мо­же, до­ве­де­ться че­ка­ти ще дов­го), а книж­ку. Че­каю ли­стів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.