ПО ЗНАННЯ — КАНАТНОЮ ДОРОГОЮ

Barvinok - - News -

У тро­пі­чних джун­глях Ко­лум­бії (не­по­да­лік мі­ста Бо­го­та) ді­ти з від­да­ле­но­го се­ла ді­ста­ю­ться до шко­ли канатною дорогою. Ста­ле­ві тро­си про­кла­де­но над ур­ви­щем на ви­со­ті 400 ме­трів. Ма­лих шко­ля­ри­ків ба­тьки або стар­ші бра­ти чи се­стри пе­ре­во­зять у мі­шках. Галь­му­ють під­лі­тки де­рев’яни­ми ро­га­тка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.