БЮРО ІМЕНИННИКІВ НА­ГА­ДУЄ

Barvinok - - News -

Сі­чне­ві іме­нин­ни­ки ма­ють на­ді­сла­ти

фо­то (з ви­ра­зним зо­бра­же­н­ням облич­чя, чі­тко на­пи­са­ни­ми прі­зви­щем,

ім'ям та да­тою на­ро­дже­н­ня) еле­ктрон­ною чи зви­чай­ною по­штою ра­зом із ко­пі­єю кви­тан­ції на 6 мі­ся­ців до 17 гру­дня. Якщо кви­тан­ція в ре­да­кції, вка­жіть, на який кон­курс її на­ді­сла­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.