ПРО ВУХА І ВУСА

"Чо­му у кі­шки сі­па­ю­ться вуха? На­ві­що їй вуса? Ле­ся БАРАН, Ки­їв­ська обл."

Barvinok - - News -

Уки­цьки дрі­бно сі­па­ю­ться вуха то­ді, ко­ли во­на знер­во­ва­на.

У та­ко­му ста­ні її кра­ще не чі­па­ти — по­чне ши­пі­ти, а то й по­дря­пає.

З обох бо­ків мор­до­чки у неї по 12 ру­хли­вих ву­сів. Це її

"ан­те­ни", за до­по­мо­гою яких во­на ді­зна­є­ться про все дов­ко­ла (пре­дме­ти в кім­на­ті, ві­тер на ву­ли­ці), ви­зна­чає, чи мо­же про­ліз­ти в отвір. Без ву­сів ки­цька по­га­но орі­єн­ту­ва­ти­ме­ться, по­чу­ва­ти­ме­ться не­впев­не­но, а на по­лю­ван­ні здо­бич уте­че від неї.

Хто з тва­рин жи­ве у те­бе вдо­ма? Як пі­клу­є­шся про сво­го улю­блен­ця?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.